Energiebehoefte van woningen

Energiebehoefte van woningen

Energietransitie Nederland moet volgens de Klimaatwet in 2050 een kimaatneutraal energiesysteem hebben. Om dit doel te behalen zullen we moeten overschakelen van fossiele brandstoffen zoals aardgas, steenkool en kernenergie, naar duurzame energie zoals wind- en...