Blog

Update landelijke dataset zonnepanelen beschikbaar!

Update landelijke dataset zonnepanelen beschikbaar!

Sinds het voorjaar is de luchtfoto van 2020 openbaar beschikbaar via PDOK. We zijn destijds meteen gestart met het updaten van onze landelijke dataset zonnepanelen. Inmiddels is deze detectie afgerond en is een update op de landelijke dataset beschikbaar! Bij de...

Lees meer
Energiebehoefte van woningen

Energiebehoefte van woningen

Energietransitie Nederland moet volgens de Klimaatwet in 2050 een kimaatneutraal energiesysteem hebben. Om dit doel te behalen zullen we moeten overschakelen van fossiele brandstoffen zoals aardgas, steenkool en kernenergie, naar duurzame energie zoals wind- en...

Lees meer
Monitoring verstening

Monitoring verstening

Verstening Door klimaatverandering krijgen we in Nederland (en de rest van de wereld) steeds meer te maken met extreem weer en extreme temperaturen. Enerzijds neemt het aantal hevige regenbuien en de intensiteit hiervan steeds meer toe waardoor wateroverlast ontstaat....

Lees meer
Complete inventarisatie zonne-energie

Complete inventarisatie zonne-energie

Gemeenten lopen tegen de vraag aan waar zonnepanelen liggen, wat de opbrengst daarvan is en welke daken in de gemeente nog benut kunnen worden. Monitoring is van groot belang voor het bijhouden van de lokale én regionale jaarlijkse doelstellingen …

Lees meer
Omvalling op luchtfoto’s

Omvalling op luchtfoto’s

Luchtfoto’s vormen een steeds belangrijkere informatiebron voor overheden en bedrijven en zijn bij steeds meer processen een onmisbaar hulpmiddel geworden. Luchtfoto’s zijn doorgaans door een vliegtuig ingevlogen waarna de individuele overlappende foto’s met software …

Lees meer
Object detectie met Artificial Intelligence

Object detectie met Artificial Intelligence

Artificial Intelligence? Artificial intelligence (AI) of kunstmatige intelligentie is een verzamelnaam geworden voor algoritmes die complexe processen uitvoeren waarvoor voorheen menselijke input was vereist. De term AI wordt vaak door elkaar gebruikt met gerelateerde...

Lees meer