Energiebehoefte van woningen

Energiebehoefte van woningen

Energietransitie Nederland moet volgens de Klimaatwet in 2050 een kimaatneutraal energiesysteem hebben. Om dit doel te behalen zullen we moeten overschakelen van fossiele brandstoffen zoals aardgas, steenkool en kernenergie, naar duurzame energie zoals wind- en...
Complete inventarisatie zonne-energie

Complete inventarisatie zonne-energie

Gemeenten lopen tegen de vraag aan waar zonnepanelen liggen, wat de opbrengst daarvan is en welke daken in de gemeente nog benut kunnen worden. Monitoring is van groot belang voor het bijhouden van de lokale én regionale jaarlijkse doelstellingen voor de alternatieve...
Object detectie met Artificial Intelligence

Object detectie met Artificial Intelligence

Artificial Intelligence? Artificial intelligence (AI) of kunstmatige intelligentie is een verzamelnaam geworden voor algoritmes die complexe processen uitvoeren waarvoor voorheen menselijke input was vereist. De term AI wordt vaak door elkaar gebruikt met gerelateerde...