Energiebehoefte van woningen

Energiebehoefte van woningen

Energietransitie Nederland moet volgens de Klimaatwet in 2050 een kimaatneutraal energiesysteem hebben. Om dit doel te behalen zullen we moeten overschakelen van fossiele brandstoffen zoals aardgas, steenkool en kernenergie, naar duurzame energie zoals wind- en...
Monitoring verstening

Monitoring verstening

Verstening Door klimaatverandering krijgen we in Nederland (en de rest van de wereld) steeds meer te maken met extreem weer en extreme temperaturen. Enerzijds neemt het aantal hevige regenbuien en de intensiteit hiervan steeds meer toe waardoor wateroverlast ontstaat....
Omvalling op luchtfoto’s

Omvalling op luchtfoto’s

Luchtfoto’s Luchtfoto’s vormen een steeds belangrijkere informatiebron voor overheden en bedrijven en zijn bij steeds meer processen een onmisbaar hulpmiddel geworden. Luchtfoto’s zijn doorgaans door een vliegtuig ingevlogen waarna de individuele...