Gemeenten lopen tegen de vraag aan waar zonnepanelen liggen, wat de opbrengst daarvan is en welke daken in de gemeente nog benut kunnen worden. Monitoring is van groot belang voor het bijhouden van de lokale én regionale jaarlijkse doelstellingen voor de alternatieve energieopwekking en de energietransitie. De monitoring van de zonne-energiepotentie en het geïnstalleerd vermogen geeft inzicht in hoe deze is gegroeid in de afgelopen jaren en wordt elk jaar geactualiseerd, zowel per buurt, wijk, gemeente of gehele regio! Deze informatie is nodig ter ondersteuning van beleid, strategie en doelstellingen t.b.v. de energietransitie.  Adviesbureau AeroVision is namens gemeenten op zoek gegaan naar een deskundige marktpartij die gemeenten kan voorzien van betrouwbare (energie-transitie) data en heeft in dat kader met Urgis inmiddels diverse inventarisaties en analyses met hoge kwaliteit opgeleverd. Urgis heeft een machine learning algoritme (A.I.) ontwikkeld dat zonnepanelen met een zeer hoge betrouwbaarheid detecteert in luchtfoto’s. In combinatie met een schaduw- en zoninstralingsberekening wordt ook de potentiële energieopbrengst en de benuttingsgraad van zonnepanelen op daken berekend. Door jaarlijkse monitoring van de luchtfoto’s krijgt men een betrouwbaar inzicht in de huidige situatie en ontwikkelingen. De resultaten kunnen naadloos in gemeentelijke systemen verwerkt worden, iets dat ook belangrijk is voor de interne informatievoorziening. Wilt u meer weten? Lees dan nog even verder en neem vrijblijvend contact met ons op!
Luchtfoto eigendom van gemeemte Stichtse Vecht
Detectie zonnepanelen
Met behulp van een machine learning algoritme worden alle zonnepanelen in de gemeente of zoekgebied met zeer hoge nauwkeurigheid gedetecteerd in luchtfoto’s. Met inachtneming van de hellingshoek van de panelen en de invalshoek van de camera wordt het aantal zonnepanelen nauwkeurig bepaald en middels een omvallingscorrectie aan het juiste adres gekoppeld (BAG). Per BAG-object zullen de volgende gegevens worden verrijkt: • Aantal zonnepanelen • Geïnstalleerd vermogen [kWp] Meer informatie …
Potentie zonne-energie

Op basis van een hoogtemodel zal een zoninstralingsanalyse worden uitgevoerd waarmee inzichtelijk wordt welke daken (en dakvlakken) geschikt zijn voor zonnepanelen en wat de potentiële energieopbrengst van deze panelen zal zijn.

Per BAG-object zullen de volgende gegevens worden verrijkt:
• Potentie aantal zonnepanelen
• Potentiële energieopwekking [kWh]
• Energieopwekking aanwezige zonnepanelen [kWh]
• Benuttingspercentage

Meer informatie…

Rapportage monitoring
De gegevens uit onze monitoring worden als ESRI Shapefile (GIS) en Excel-bestand geleverd. Daarnaast worden de gegevens overzichtelijk gepresenteerd in een rapportage. Hierdoor krijgt u o.a. inzicht in het aantal zonnepanelen per wijk, buurt en per gebruikstype van panden (bijvoorbeeld monumenten, industrie, openbare gebouwen). Bij meerjarige monitoringen zullen de gegevens samengevoegd worden waardoor de belangrijkste ontwikkelingen inzichtelijk worden gepresenteerd.
More information
Heeft u een technische vraag? Neem dan contact op met Bas Wiltenburg.
Heeft u een vraag over het gebruik van deze informatie binnen uw organisatie? Wilt u meer weten over u de monitoring van de energietransitie kunt organiseren? Neem dan contact op met Leon Hendriks.
Bas Wiltenburg (Urgis)
     [email protected]  +31 (0)6 836 172 93   urgis.nl
Leon Hendriks (AeroVision)
     [email protected]   +31 (0)6 524 576 18   aerovision.nl