Geodata

Naast het leveren van diensten zijn we ook volop bezig met het ontwikkelen van relevante en kwalitatieve data producten. We maken hierbij gebruik van zoveel mogelijk publiek toegankelijke data (zoals satellietbeelden en luchtfoto’s). In sommige gevallen wordt ook niet publieke data gebruikt. Heeft u interesse in een van onze dataproducten, of wilt u meer informatie over welke dataproducten we nog meer kunnen ontwikkelen? Neem dan contact met ons op.

Groene daken

Klimaatverandering, verstedelijking, luchtkwaliteit en biodiversiteit zijn actuele onderwerpen. Voornamelijk in stedelijk gebied kan dit knelpunten veroorzaken omdat de ruimte hier schaars is. Groene daken bieden hierbij veel kansen voor klimaatadaptie en natuur. Veel vlakke daken bieden een groot potentieel aan ruimte voor groen op veelal onbenutte ruimte. Voor vraagstukken rondom deze onderwerpen is het nuttig om te weten waar groene daken reeds aanwezig zijn en welke daken potentieel geschikt zijn voor de aanleg van een groen dak. Urgis analyseert alle daken in uw gemeente op basis van openbare luchtfoto’s (0.25m) of op gemeentelijke luchtfoto’s. Omdat bij (hoge) gebouwen vaak een omvallingseffect zichtbaar is op luchtfoto’s, corrigeren wij deze voor omvalling. Hierdoor komt de BAG geometrie gelijk te liggen met de bovenkant van het dak i.p.v. met het maaiveld.   Over deze dataset:
 • Nauwkeurig inzicht in locaties en oppervlakte groene daken/daktuinen
 • Gekoppeld aan de BAG en/of adres
 • Rekening houdend met omvalling
 • Op basis van openbare luchtfoto of eigen luchtfoto
 • Combinatie met potentie groene daken mogelijkOverzicht van adressen met rieten daken in regio Barneveld

Meer informatie? Download de product informatie flyer

Download

E-mailadres

Landelijke dataset rieten daken

Urgis heeft een machine learning algoritme ontwikkelt wat rieten daken detecteert op hoge resolutie luchtfoto’s. Met behulp van dit algoritme hebben we, met zeer hoge nauwkeurigheid, het daktype (riet of geen riet) van ieder individueel pand in Nederland geclassificeerd. De dataset van rieten daken is zowel landelijk als regionaal af te nemen. Een kleine subset van deze dataset is te bekijken in de interactieve kaart hier rechts.

De dataset is specifiek ontwikkelt voor veiligheidsregio’s, brandweer en verzekeraars en relevant voor het inzichtelijk maken en beheersen van brandgevaar risico’s. We kunnen de dataset in verschillende formaten aanleveren, uiteraard met koppeling aan de basisregistratie adressen en gebouwen. Heeft u interesse in dit dataproduct of wilt u meer informatie, neem dan contact met ons op. Waarom het dataproduct rieten daken:
 • Alle locaties en adressen van rieten daken in uw database.
 • Direct overzicht over risicovolle objecten brandgevaar.
 • Relevante informatie voor risicomanagement en calamiteiten bestrijding.
 • Dataproduct aan te vullen met overige informatie, zoals gebruiksdoel van het pand en omliggende panden, het bouwjaar en oppervlak.

Direct overzicht van risico objecten brandgevaar.

Speciaal voor veiligheidsregio’s, verzekeraars en rietdekkers.

Woningtype

Op basis van de BAG voeren wij een ruimtelijke analyse uit waarmee we alle woningen in Nederland kunnen classificeren op woningtype. In deze dataset is onderscheid gemaakt tussen de volgende woningtype:

 • Appartement
 • Tussenwoning
 • Hoekwoning
 • Twee onder een kap
 • Vrijstaan
 • Geen woning

 Deze dataset kan afgenomen worden per gemeente, provincie of als landelijke dataset. Tevens zijn verschillende bestandsformaten beschikbaar en kan de data verreikt worden met andere (geo) data. Neem vrijblijvend contact met ons op voor meer informatie of een prijsopgave.

  Landelijke dataset zonnepanelen

  Op landelijke schaal worden steeds meer zonnepanelen geinstalleerd om duurzame energie op te wekken. De energietransitie is op volle gang en dat brengt verschillende uitdagingen met zich mee. Hoeveel energie kunnen we in totaal opwekken met zonnepanelen? Wat is de prognose? Waar staat de capaciteit van het electriciteitsnet onder druk? Door op landelijke schaal zonnepanelen in kaart te brengen kunnen o.a. deze vragen beter beantwoord worden. Bekijk deze viewer om een inzicht te krijgen in het aantal zonnepanelen per inwoner in elke gemeente. De locaties van zonnepanelen zijn met behulp van deep learning (artificial intelligence) en openbare luchtfoto’s (0.25m resolutie) gedetecteerd. Doordat we de zonnepanelen nauwkeurig segmenteren kan het oppervlakte van zonnepanelen op adresniveau worden bepaald. Over deze dataset:
  • Overzicht van zonnepanelen (vector) in uw gehele gemeente, provincie of heel Nederland.
  • Direct inzicht in paneeloppervlakten per adres, buurt of wijk door koppeling met BGT, BAG of CBS gegevens. 
  • Op basis van open data (0.25m resolutie).
  • Mogelijkheid tot monitoring middels (historische) data.
  • Mogelijkheid de dataset te verrijken met jaarlijkse energieopbrengst op adres, buurt of wijkniveau.