Luchtfoto analyses

Naast het leveren van diensten zijn we ook volop bezig met het ontwikkelen van relevante en kwalitatieve data producten. Wij maken onder andere gebruik van artificial intelligence (AI) dat we toepassen op luchtfoto’s waarmee snel en met hoge nauwkeurigheid objecten op grote schaal kunnen worden herkend. Urgis heeft een aantal algortimes ontwikkeld waarmee wij snel informatie kunnen verkrijgen uit (ruimtelijke) data.

Heeft u interesse in een van onze analyses, of wilt u meer informatie over de toepassingen van AI op geogrfische data? Neem dan contact met ons op.

Inventarisatie zonne-energie

De energietransitie is een complexe opgave. Waar is een warmtenet effectief en waar zetten we juist in op duurzame energieopwekking? Als ruimtelijke data analisten werken we veel aan zulke vraagstukken en scripten we relevante energietransitie tools die bijdrage aan deze opgave.

Om tot juiste overwegingen te komen dient veel (ruimtelijke) informatie met elkaar te worden gecombineerd. Het aantal, en met name het oppervlak, van reeds aanwezige zonnepanelen is hierbij een erg belangrijke informatielaag. Om gemeenten te helpen bij haar energietransitie strategie heeft Urgis een deep learning algoritme (AI) ontwikkelt dat zonnepanelen segmenteert met zeer hoge nauwkeurigheid. Het resultaat wordt  gecombineerd met hoogtegegevens om effectieve paneeloppervlakten te berekenen. Zo heeft u als gemeente meteen inzicht in het aantal aan zonnepanelen op adres, buurt,- of wijkniveau! Heeft u interesse in dit product,  of wilt u meedoen aan collectieve afname, neem dan contact met ons op.

Over deze analyse:

 • Visueel overzicht van zonnepanelen (vector) in uw gehele gemeente.
 • Direct inzicht in netto paneeloppervlakten per adres, buurt, wijk of gebouwfunctie door koppeling met BGT, BAG of CBS gegevens. 
 • Betrouwbaar resultaat van minstens 96% gedetecteerd oppervlak! 
 • Gekoppeld aan adres door omvallingscorrectie
 • Op basis van zeer hoge resolutie ortho-mosaic*.
 • Mogelijkheid tot monitoring middels (historische) data.
 • Mogelijkheid de dataset te verrijken met jaarlijkse energieopbrengst op adres, buurt of wijkniveau.
  * 4 tot 10 centimeter resolutie. Data in eigendom van gemeente.
Luchtfoto’s eigendom van gemeente Stichtse Vecht
Monitoring aantal zonnepanelen

Potentie zonne-energie op daken

Welke daken zijn geschikt voor zonnepanelen? Hoeveel energie kunnen deze zonnepanelen potenieel opleveren? Met behulp van een 3D analyse kan nauwkeurig bepaald worden hoeveel zonne-energie er gemiddeld jaarrond op een oppervlakte terecht komt. Hierdoor zullen schaduwen door bijvoorbeeld bomen en dakkapellen zichtbaar worden. Per pand segmenteren wij automatisch individuele dakdelen waardoor per dakdeel de potentiële energieopbrengst inzichtelijk word. Met deze informatie krijg je inzicht in hoeveel zonne-energie potentieel op daken kan worden opgewekt.

Ook kan in combinatie met de zonnepanelen detectie (segmentatie) worden berekend hoeveel energie de huidige zonnepanelen kunnen opwekken en wat het aandeel huidige zonnepanelen is t.o.v. de potentiele geschikte daken. Voor deze instaling gebruiken wij de laatste AHN3 (AHN4 indien beschikbaar) of kan een recenter gemeentelijk hoogtemodel gebruikt worden.

Over deze analyse:

 • Op basis van 3D hoogtemodel (open data of eigen hoogtemodel)
 • 3D simulatie zoninstraling a.d.h.v. zonposities jaarrond en hoogtemodel
 • Zonne-energie per individueel dakdeel
 • Instraling op adresniveau door koppeling BAG (gemiddelde instraling, geschikt dakoppervlak etc.)
 • Beschikbaar als vector of raster

Verstening analyse

Nederland is een dichtbevolkt land waarin elke vierkante centimeter is benut. Door verandering van het klimaat krijgt het lands steeds meer te maken met de gevolgen hiervan. De zomers worden droger en warmer, maar ook regenbuien worden intenser waardoor wateroverlast kan ontstaan. Het aandeel verhard oppervlak en groen speelt hierbij een cruciale rol. Vegetatie zorgt in de warme zomers voor verkoeling en maakt infiltratie van regenwater mogelijk. Hierdoor kan hittestress en wateroverlast beperkt worden. Door inzicht te krijgen in de hoeveelheid en verdeling van verharding en groen, kunnen effectieve maatregelen genomen worden. Urgis brengt nauwkeurig het verharde en groene oppervlak in kaart, zowel op openbare ruimte als particulier eigendom. Door middel van historische data kunnen veranderingen in kaart worden gebracht en kunnen prognoses gemaakt worden. Over deze dataset:
 • Overzicht in verharding/groen (vector) en de ruimtelijke verdeling
 • Direct inzicht in oppervlaktes per adres, buurt of wijk door koppeling met BGT, BAG of CBS gegevens
 • Op basis van open data (0.25m resolutie)
 • Mogelijkheid tot monitoring middels (historische) data

Bomen analyse

Bomen hebben veel positive eigenschappen en zijn daarom belanrgijke objecten in gemeentes. Ook kunnen bomen risico’s met zich meebrengen, denk aan gladheid door bladeren, vallende takken of instabiele bomen. 

Het is daarom belangrijk om deze objecten goed te beheren en te monitoren. Urgis brengt risicovolle bomen in kaart door te kijken naar de hoogte en het volume van bomen, en hun afstand of overhang met wegen en watergangen. Hierdoor ontstaat inzicht in risicovolle wegen waar onderhoud en periodieke controles op aangepast kunnen worden. 

Over deze dataset:

 • Op basis van 3D hoogtemodel (landelijke open data of lokale hoogtemodel)
 • Beschikbaar als vector data met diverse attributen zoals: hoogte, volume, afstand tot weg, overlap met weg, terrein openheid

 

Detectie op maat

Alle objecten die zichtbaar zijn vanuit de lucht kunnen wij automatisch herkenning op luchtfoto’s. Wij passen artificial intelligence (AI) toe op remote sensing beelden (luchtfoto’s, drone beelden, satelliet beelden etc.). Afhankelijk van het object en de resolutie van de beelden kan dit met zeer hoge nauwkeurigheid grootschalig worden uitgevoerd.

Benieuwd naar de mogelijkheden? Neem vrijblijvend contact met ons op voor meer informatie!